Budapest Fellowship Program

Összegyűjtötte: Pearman Katalin, tb. konzul , Fordította: Szablya Ilona

learning, hint, school-3245793.jpg

Budapest Fellowship Program

2020 szeptemberében a Hungary Foundation a Mathias Corvinus Collegiummal (Budapest, Magyarország) együtt megalapították a Budapest Fellowship Programot, mely teljesidejű, teljesen ingyenes transzatlantikus ösztöndíj lehetőség Budapesten, Magyarországon, fiatal amerikai tudósoknak és szakembereknek.

A 10 hónapos program célja, hogy Amerika következő generációjának a szemléletét kialakító szakembereit megismertesse Közép- és Kelet-Európával és Magyarországgal. Az ösztöndíjasoknak alkalmuk lesz arra, hogy független kutatást végezzenek a témáról, melyet egyénileg választhatnak, mialatt gyakorlati tapasztalatot szereznek egy olyan magyar vendéglátó intézetben, mely megfelel hivatásbeli érdeklődésüknek. 

A Budapest Fellowship Program befejezte első évét. A múlt év szeptemberével kezdődő elmúlt tíz hónapban a BFP ösztöndíjasok: Németh Nicole, Sholl Stephen, Brockhaus Ryan, Bogden George több mint 45 előadáson vettek részt, több mint egy tucat magyar könyvet és filmet vitattak meg, magyar nyelvi leckéket vettek, és kirándulásokon fedezték fel Magyarország és a Kárpát-medence különböző vidékeit. 

Felhasználva minden lehetőséget, melyeket a vendéglátó intézetek nyújtottak, a négy ösztöndíjas mentorjaik segítségével befejezte egyéni kutatását. Ezáltal nagyban hozzájárultak a Magyarország és a magyar vonatkozású ügyek megértéséhez az Egyesült Államokban, és további amerikai-magyar kapcsolatokat létesítettek. Az ösztöndíjasok publikációi megjelentek mind a magyar, mind az amerikai médiában. Kutatásaik rávilágítottak a történelem, a jelen események, az amerikai-magyar védelmi együttműködés, a COVID-19 járvány elleni küzdelem és az (etnikus) kisebbségi ügyekkel kapcsolatos jogok fontosságára. Mindezek mellett az ösztöndíjasok oktatási tevékenységekben is részt vettek a Corvinus Mátyás Kollégiumban, mely intézmény egyike volt a Program létrehozóinak.

Az év folyamán a BFP megalkotói (a Hungary Foundation/Magyarország Alapítvány és az MCC/Corvinus Mátyás Kollégium) olyan szerencsések voltak, hogy együtt dolgozhattak segítőkész  intézetekkel, mint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Danube Institute/Duna Intézet, a Committee of National Remembrance/Nemzeti Emlékezés Bizottság, a University of Public Service – Ludovika/Közszolgálati Egyetem – Ludovika, az Office of the Hungarian National Assembly/Magyar Nemzeti Parlament Hivatala, és az Ulysses Hungarian Language School/Ulysses Magyar Nyelviskola.

“A Magyarországon töltött időm, mialatt Máthé Áron vezetésével dolgoztam a Nemzeti Emlékezet Biztottságában, minden szempontból áldás volt. Maga az információk tömkelege, amit tőle és a szervezet többi tiszteletreméltó tagjától tanultam, felvilágosította a magyar történelemről való tudásomat, sokkal jobban, mint ahogy azt valaha is elképzelhettem volna. Valóban, az egész Program elmélyítette bennem a magyar történelem, kultúra és államiság iránt érzett csodálatomat. Soha nem tapasztaltam még, hogy emberek ennyire ölelésre tárják karjukat, és megosztják velem kultúrájuk gazdagságát és áldását. Megtisztelve érzem magam.” – Sholl Stephen.

“Fontos, hogy az amerikaiak megtanulják Közép-Európa történelmét és olyan módszereket, melyeknek segítségével ez a bilaterális viszony megjavulhat. Ez a program felfedi ezt az igényt, és megadja az amerikaiaknak a szükséges eszközöket ahhoz, hogy jobban megértsék Közép- és Kelet-Európát, különösen Magyarországot.” – Brockhaus Ryan.

“Abszolút beleszerettünk Magyarországba, mialatt megismertük elsősorban Budapestet, majd az ország más részeit is. Az emberek nagyon kedvesek, melegszívűek és vendégszeretők.” – Németh Nicole.

“Nekem a Program legjobb részei az emberek voltak – az ösztöndíjas társaim, a mentorom és az előadók. A legtöbbet a velük való érintkezésből tanultam. Máris ajánlottam a Programot másoknak is, nem hasonlítható semmilyen más létező programhoz. A részvevőket fantasztikus lehetőségek és tapasztalatok várják.” – Bogden George.

A Program befejezése után Nicole és George visszamennek az Egyesült Államokba, hogy ott mint ügyvédek dolgozzanak, Ryan pedig folytatja és befejezi tanulmányait. Stephen visszajön Magyarországra ősszel, hogy folytassa felfedezéseit, ez alkalommal, mint az MCC látogató ösztöndíjasa.

Scroll to Top