Istvan kiraly

Tájékoztató a magyar útlevél igényléséhez

Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen, a Los Angeles-i Főkonzulátuson, a velük előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet benyújtani. A Főkonzulátus telefonszáma 310.473.9344

Kérem vegyék figyelembe, hogy a COVID-19 járvány miatt a Los Angeles-i Főkonzulátus csak csökkentett időben fogad ügyfeleket, és csak bizonyos, sürgős ügyeket intéz. Kérem azt is tartsák szem előtt, hogy erre az évre nincs Seattle-i kihelyezett konzuli nap tervezve, és a jövő évi dátum is kétséges.

Magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) vagy kevesebb, mint 1 éve érvényét vesztett magyar útlevéllel rendelkezik. Amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásában aktív adatként, úgy az útlevél igény teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Az eljárásról a „Magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata” című részben találnak tájékoztatót. https://losangeles.mfa.gov.hu/hun/page/magyar-allampolgarsag-fennallasanak-vizsgalata

Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni, fényképet készíttetni nem kell, azonban amennyiben a kérelmezők rendelkeznek magyar születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (=lakcím kártya), ezeket a személyes megjelenéskor vigyék magukkal. Szintén szükséges a már lejárt, vagy még érvényes előző magyar útlevél bemutatása. 12 éves kor fölött a digitális arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat felvétele érdekében a személyes megjelenés kötelező.

Kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be. A 12 éves kor alatti gyermek személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel tőle ujjlenyomat nem vehető. Ilyen esetben a szülőnek kell 2 db igazolvány képről gondoskodnia. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie (érvényes, fényképes igazolvánnyal, melyből legalább az egyik dokumentum magyar legyen). Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző vagy a tiszteletbeli konzuli tisztviselő előtt már megadta és aláírta és az erre vonatkozó iratot bemutatja.

Az útlevél érvényességi ideje: 6 év alatti kiskorú részére 3 év, 6-18 év közötti kiskorú részére 5 év, és 18 év feletti részére 5 vagy 10 év.

(Forrás: Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus honlapja)

Scroll to Top